Wykształcenie Wykształcenie Studia  Edukację rozpocząłem w rodzinnym Świnoujściu. W szkole podstawowej i liceum odkryłem moje zainteresowanie do matematyki, geografii, fizyki i języków obcych. Na przełomie wieku uczęszczałem do "Szkoły Pokoju" - szkoły średniej II stopnia w Gartz/Oder w Niemczech. Maturę zdałem w polsko-niemieckim projekcie, gdzie polscy i niemieccy uczniowie uczyli się od siebie nawzajem. Ten polsko-niemiecki projekt dał mi możliwość studiowania z niemiecką maturą w całej europie. Z pasji do mobilności osób i transportu publicznego zdecydowałem się studiować inżynierię transportu na wydziale imienia "Friedrich List" na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie . Studiowałem inżynierię transportu na wydziale imienia "Friedrich List" na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie . W mojej specjalizacji -Technika Systemów Transportu i Logistyka- ukończyłem następujące przedmioty:     Teoria systemów transportu     Logistyka     Planowanie transportu     Zarządzanie ruchem kolejowym, miejskim i regionalnym     Technika systemów transportu kolejowego, miejskiego i regionalnego     Technika bezpieczeństwa transportu lądowego     Bezpieczeństwo pracy     Zarządzanie projektem i jakością     Systemy i techniki zarządzania w przedsiębiorstwach transportu     Operations Research i Logistyka     Psychologia transportu     Innowacyjne metody kontroli działalności w zakresie transportu kolejowego i transportu miejskiego     Systemy CAD i ich zastosowanie przy planowaniu transportu     Prawo transportowe W czasie studiów zdobyłem wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu szynowego, miejskiego i regionalnego, inżynierii ruchu oraz analizy i optymalizacji systemów transportowych. Wybrana specjalizacja przygotowała mnie do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji systemów transportu, sterowania, kierowania i zarządzania ruchem, organizowania i nadzorowania procesami transportowymi, kreatywnego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów i technologii transportu drogowego, szynowego, miejskiego i regionalnego. Latem 2009 obroniłem pracę "Analiza ruchu "Tele-busów" jako postawa do korekty struktury oferty" dla zakładu komunikacji miejskiej w Tübingen na ocenę dobry (niem.: 1,9). Moja praca magisterska "Analiza ruchu regionalnego i optymalizacja oferty w powiecie Anhalt-Bitterfeld" została oceniona na ocenę dobry z plusem (niem.: 1,7). Obecnie doktoryzuję się na Uniwersytecie Kraju Saary.