Umiejętności, zainteresowania i hobby Umiejętności Zainteresowania Dodatkowe umiejętności Jestem osoba odpowiedzialna i rzetelna. Ambitnie podchodzę do każdego powierzonego mi zadania, szybko i chętnie uczę się nowych rzeczy.     Języki obce:         Niemiecki (płynny),         Angielski (podstawowy),         Rosyjski (podstawowy)     Obsługa komputera:         MS-Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet (biegle),         AutoCAD, Project Professional, MapInfo Professional (podstawy)     Kursy i certyfikaty:         Soft Skills for Employability – kluczowe umiejętności i praktyczna wiedza dla studentów uczelni w Saksonii Ready for the Job                 Moduły seminaryjne:                 Komunikacja w pracy                 Techniki prezentacji                 Organizacja sprzedaży                 Profilowanie autoanalizy i osobowości                 Projekt końcowy:Andrzej Sielicki                 Praktyczne zastosowanie Marketing-Mix                 (Ocena: bardzo dobry)     Zainteresowania i Hobby:         Podróże,         Technika Hobby